Företag

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet.

031-712 89 00

FTF är ett fackförbund som organiserar över 13 000 anställda inom försäkrings- och finansbranschen. FTF har medlemmar inom alla yrkeskategorier, från skadereglerare via kundtjänst till banktjänstemän och jurister. Över 800 av branschens chefer är med i förbundet.

08-791 17 00

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster.

Senaste Pressreleaser