Företag

Facklig organisation för alla anställda inom bank och finans. 30.000 medlemmar. Antal anställda: 49

08-614 03 00
08-676 97 00 (växel)

Holmens verksamhet utgörs av tre produktionsinriktade affärsområden för tryckpapper (Holmen Paper), kartong (Iggesund Paperboard) och trävaror (Holmen Timber) samt två råvaruinriktade affärsområden för skogsbruk (Holmen Skog) och energi (Holmen Energi).

08-666 21 00

Senaste Pressreleaser