Företag

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad.

08-705 03 00

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class.

08-614 20 00

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet med omfattande service- och affärsverksamhet med tjänster som rör väder, vatten, miljö och klimat.

011-495 80 00

Senaste Pressreleaser