Företag

Tetra Pak Sverige AB
(Tetra Pak gruppens bolag för marknad, service och försäljning i Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.)
Ruben Rausings gata, 221 86 Lund
Tel: 046-36 10 00

046-36 10 00

Ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi med 15 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om 2 500 MEUR. Hexagons produkter används inom t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning.

08-601 26 20

Svensk Energi är elbranschens samlade röst och företräder branschen i energipolitiska frågor - såväl nationellt som internationellt.

08-677 25 00

Senaste Pressreleaser