Företag

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina
142 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Våra medlemmar utvecklar Sverige – vi utvecklar dem.

08-613 80 00

FMV är en civil myndighet med inriktning på högteknologi. Vår omsättning under 2013 var cirka 21 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs på många håll i landet och ledningen sitter i Stockholm.

08-782 40 00

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.

08-563 053 00

Senaste Pressreleaser