Företag

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina
144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Våra medlemmar utvecklar Sverige – vi utvecklar dem.

08-613 80 00

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Statskontoret ska stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare genom att
- utreda och analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv

08-454 46 00

Senaste Pressreleaser