Företag

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet med omfattande service- och affärsverksamhet med tjänster som rör väder, vatten, miljö och klimat.

011-495 80 00

Facklig organisation för alla anställda inom bank och finans. 30.000 medlemmar. Antal anställda: 49

08-614 03 00

Svenska institutet sätter Sverige på kartan.

08-453 78 00

Senaste Pressreleaser