Företag

Svensk Energi är elbranschens samlade röst och företräder branschen i energipolitiska frågor - såväl nationellt som internationellt.

08-677 25 00

Ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi med 14 000 medarbetare i 40 länder och en nettoomsättning om 2 400 MEUR. Hexagons produkter används inom t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning.

08-601 26 20

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

010-698 10 00

Senaste Pressreleaser