Företag

Pricer erbjuder elektroniska display- och informationssystem för detaljhandeln. Bolaget grundades 1991 i Uppsala. Idag ligger huvudkontoret i Stockholm. Pricers teknik är installerad hos kunder i över 50 länder.

+46 (0)8-505 582 00

Svensk Bensinhandel, som har 1200 medlemmar, organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare vilka vi företräder i deras tre roller som arbetsgivare, branschverksamma och avtalsknutna till oljebolagen.

08-700 63 30

Ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi med 15 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om 2 500 MEUR. Hexagons produkter används inom t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning.

08-601 26 20

Senaste Pressreleaser