Företag

SPF, Sveriges Pensionärsförbund, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

08-692 32 50 vx

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar.

08-553 260 00

Trä och Möbelföretagen är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt.

08-762 72 50

Senaste Pressreleaser