Företag

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster.

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. ST har cirka 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. Vi har 9 000 förtroendevalda fördelade på över nittio olika avdelningar.

08-790 51 00

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld.

046-272 18 00

Senaste Pressreleaser