Företag

Länsstyrelsen är en statlig kunskapsmyndighet med bred kompetens inom många olika samhällssektorer. Det finns en länsstyrelse i varje län med i stort sett samma uppgifter. Länsstyrelsens främsta uppgift är att samordna olika sektorers intressen i länet och ta till vara länets intressen.

010-225 40 00

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina
144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Våra medlemmar utvecklar Sverige – vi utvecklar dem.

08-613 80 00

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster till kunder inom olika processindustrier, bland annat gruvdrift, bygg och anläggning, massa och papper, energi samt olja och gas.

+358 (0)20-484 100

Senaste Pressreleaser