Företag

Statskontoret ska stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare genom att
- utreda och analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv

08-454 46 00

SPF, Sveriges Pensionärsförbund, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 830 föreningar och 27 distrikt.

08-692 32 50 vx

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.

08-671 70 00

Senaste Pressreleaser