Företag

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina
142 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Våra medlemmar utvecklar Sverige – vi utvecklar dem.

08-613 80 00

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet med omfattande service- och affärsverksamhet med tjänster som rör väder, vatten, miljö och klimat.

011-495 80 00

Senaste Pressreleaser