Företag

STK Finans AB driver låneförmedlingsverksamheten Lånemäklaren.se som jämför bankernas räntor och därmed ger kunderna bäst möjliga lånevillkor. Endast en kreditupplysning registreras och endast en ansökan görs.

0762 - 78 71 57

Holmens verksamhet utgörs av tre produktionsinriktade affärsområden för tryckpapper (Holmen Paper), kartong (Iggesund Paperboard) och trävaror (Holmen Timber) samt två råvaruinriktade affärsområden för skogsbruk (Holmen Skog) och energi (Holmen Energi).

08-666 21 00

Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer.

046-36 65 00

Senaste Pressreleaser