Företag

Länsstyrelsen är en statlig kunskapsmyndighet med bred kompetens inom många olika samhällssektorer. Det finns en länsstyrelse i varje län med i stort sett samma uppgifter. Länsstyrelsens främsta uppgift är att samordna olika sektorers intressen i länet och ta till vara länets intressen.

090-10 70 00

Säkerhetskoncernen Gunnebo har 5 800 anställda i 32 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 800 Mkr.

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts lösningar innebär att fler än 8500 kunder världen över sparar tid och pengar och istället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

042-490 21 00

Senaste Pressreleaser