Företag

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank. Banken har i uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Som tydlig nischbank finansierar Landshypotek Bank satsningar för ett rikare liv på landet.

08-459 04 00

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

08-729 02 00

Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som ska hjälpa samhället att hantera och skydda sig mot kriser och krig. Hos oss möts militära och civila studerande och forskare med vitt skilda bakgrunder.

08-553 425 00

Senaste Pressreleaser