Företag

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet med omfattande service- och affärsverksamhet med tjänster som rör väder, vatten, miljö och klimat. På SMHI finns gedigen kompetens i meteorologi, hydrologi, oceanografi samt om klimatförändringar och klimatanpassning.

011-495 80 00

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar.

08-553 260 00

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster.

Senaste Pressreleaser