Företag

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är partipolitiskt obunden och har ca 400.000 medlemmar i 1.500 föreningar i hela landet.
PRO ger ut medlemstidningen PROpensionären och har en folkhögskola i Gysinge.

08-701 67 00

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med 3200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings-, och specialföretag). Vi arbetar för en sund byggbransch med moderna medarbetaravtal och säkra arbetsplatser.

08-698 58 00

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Under de senaste 10-15 åren har Vattenfall expanderat kraftigt och förvandlats från ett svenskt elföretag till en betydande europeisk energikoncern.

08-739 50 10

Senaste Pressreleaser