Företag

FMV är en civil myndighet med inriktning på högteknologi. Vår omsättning under 2013 var cirka 21 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs på många håll i landet och ledningen sitter i Stockholm.

08-782 40 00

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina
144 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Våra medlemmar utvecklar Sverige – vi utvecklar dem.

08-613 80 00

Sweco är ett konsultbolag med specialisering inom teknik, miljö och arkitektur. Bolaget har cirka 5.500 anställda spridda över tio länder. Verksamheten bedrivs i sammanlagt 80 länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

08-695 60 00

Senaste Pressreleaser