Företag

Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer.

046-36 65 00

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

08-601 26 20

Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet. Med start redan 1836 har Landshypotek finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Sedan några år tillbaka erbjuds även sparande med konkurrenskraftiga villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden.

08-459 04 00

Senaste Pressreleaser