Företag

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation som består av cirka 3 000 hängivna medarbetare som var och en och tillsammans utvecklar framtiden tillsammans med våra kunder.

031-721 00 00

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina cirka 4000 medlemsföretag Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

08-702 54 00

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt.

010-698 10 00

Senaste Pressreleaser