Arctic Paper AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Arctic Paper är ett av Europas ledande industriföretag inom högkvalitativt grafiskt fripapper. Moderbolaget har sitt säte i Göteborg medan koncernens pappersproduktion sker vid tre enheter, två i Sverige (Moderbolaget Arctic Paper Munkedals AB och Arctic Paper Håfreströms AB) och en i Polen (Arctic Paper Kostrzyn S.A.). I koncernen ingår försäljningsbolag belägna på de viktigaste marknaderna i Europa. Produkterna marknadsförs under varumärken AMBER, ARCTIC och MUNKEN.

Besöksadress: 

Stampgatan 14

Postadress

Arctic Paper AB
SE-411 01
GÖTEBORG

Email: 

Visitkort: 

VD
Sten Arnfeldt

Tel: 

031-727 18 07

Mobil: 

sten.arnfeldt@arcticpaper.com

Fax: 

031-727 18 19