Bayer Schering Pharma

Verksamhetsbeskrivning: 

Bayer Schering Pharma är ett ledande, världsomspännande läkemedelsföretag inom specialistbehandlingar. Forsknings- och affärsverksamheten inriktas på områdena Kvinnans och Mannens Hälsa, Onkologi, Hematologi, MS, Kardiologi och Diagnostik. Bayer Schering Pharma strävar efter att med hjälp av nyskapande idéer förbättra människors livskvalitet och bidra till medicinska framsteg. Under 2007 uppgick den totala omsättningen till över 10 miljarder euro globalt, och totalt investerades 1,4 miljarder euro i forskning och utveckling. Bayer Schering Pharma är bland de tio främsta specialiserade läkemedelsföretagen i världen.

Tel: 

08-580 223 00

Besöksadress: 

Gustav III:s Boulevard 56

Postadress

Bayer Schering Pharma
Box 606
SE-169 26
SOLNA

Visitkort: 

Informationschef
Anna-Carin Stark

Tel: 

08-580 224 63

Mobil: 

0732-096 471

Fax: 

08-580 223 01

E-post: 

Skandinavisk chef
Christoph Taschke