BiolinScientific AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Biolin Scientific utvecklar och säljer högteknologiska precision instrument för forskning inom yt-, materia-l och bio-vetenskap, läkemedelsutveckling och diagnostiska tillämpningar. Vi fokuserar på service och applikationssupport för våra kunder, samt teknikutveckling och kunskapsspridning. Våra produkter är baserade på avancerade mätmetoder, och alla våra tekniker är unika, patenterade eller har vunnit industriledarskap genom lång erfarenhet och utveckling.

Vi utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för användning inom forskning, utveckling, kvalitetskontroll och klinisk diagnostik. Vår mission är att bidra till framsteg inom vetenskap och teknik, och därigenom delta i utvecklingen av bättre hälsovård, levnadsstandard och miljö. Kärnstrategin är att bygga kompetens inom vetenskapliga områden med stor kommersiell potential, och tillämpa våra teknologier på dessa områden. Vår långsiktiga målsättning är att bli ett av världens ledande företag inom analysinstrument.

Tel: 

031-76 97 690

Fax: 

031-+46 31 69 80 40

Besöksadress: 

Hängpilsgatan 7

Postadress

BiolinScientific AB
Hängpilsgatan 7
426 77
VÄSTRA FRÖLUNDA

Email: 

Visitkort: 

Information & Communication Director
Olivia Uddenberg

Tel: 

+46 31 76 97 684

Mobil: 

+46 705 79 87 20

Fax: 

+46 31 69 80 40

E-post: 

CEO
Jan Wahlström

Tel: 

+46 31 76 97 691

Mobil: 

+46 732 32 39 26

Fax: 

+46 31 69 80 40

E-post: