Bure Equity AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att aktieägarna i Bure får god avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag.

Tel: 

08-614 00 20

Fax: 

08-614 00 38

Postadress

Bure Equity AB
Nybrogatan 6
SE-114 34
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Verkställande direktör
Patrik Tigerschiöld

Tel: 

08-614 00 20

E-post: 

Relaterade Pressreleaser