Holmen

Verksamhetsbeskrivning: 

Holmens verksamhet utgörs av tre produktionsinriktade affärsområden för tryckpapper (Holmen Paper), kartong (Iggesund Paperboard) och trävaror (Holmen Timber) samt två råvaruinriktade affärsområden för skogsbruk (Holmen Skog) och energi (Holmen Energi).

Tel: 

08-666 21 00

Fax: 

08-666 21 30

Besöksadress: 

Strandvägen 1

Postadress

Holmen
Box 5407
SE-114 84
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Koncernstab Kommunikation
Kommunikationsdirektör Ingela Carlsson

Tel: 

08-666 21 15

Mobil: 

070-212 97 12

Fax: 

08-666 21 30

E-post: 

Holmen Paper (Vattengränden 2) 601 88 NORRKÖPING
Kommunikationschef Jonas Lindell

Tel: 

011-23 62 11

Mobil: 

070-323 20 13

E-post: 

Iggesund Paperboard 825 80 IGGESUND
Kommunikationschef Staffan Sjöberg

Tel: 

0650-282 56

Mobil: 

070-306 48 00

E-post: 

Holmen Skog (Hörneborgsv. 6) 891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
Kommunikationschef Jeanette Tretten

Tel: 

011-23 61 90

Mobil: 

070-386 04 06

E-post: 

Relaterade Pressreleaser