Industrivärden AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med en aktiv ägarroll i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande. Målet är att över tiden generera hög tillväxt av substansvärdet. Med detta som utgångspunkt är ambitionen att möjliggöra en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som räknat över en längre tidsperiod är högre än genomsnittet för NASDAX OMX Nordic Stockholm.

Tel: 

08-666 64 00

Fax: 

08-661 46 28

Besöksadress: 

Storgatan 10

Postadress

Industrivärden AB
Box 5403
SE-114 84
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Verkställande direktör
Anders Nyrén

Tel: 

08-666 64 00 (växel)

E-post: 

Kommunikationschef /IRO
Sverker Sivall

Tel: 

08-666 64 00

E-post: