IRM Institutet för reklam- och mediestatistik

Verksamhetsbeskrivning: 

IRM är ett oberoende, självfinansierat, institut vars syfte är att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden.

Institutet publicerar löpande statistik över medieinvesteringarna, netto, i Sverige och Norge samt gör även analyser och prognoser avseende reklammarknadens utveckling.

Tel: 

08-663 04 90

Fax: 

08-663 04 99

Postadress

IRM Institutet för reklam- och mediestatistik
Brahegatan 9
SE-114 37
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

VD
Madeleine Thor

E-post: