Kraftringen AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Kraftringen AB är moderbolag till en mängd mindre bolag och har som syfte att tillhandahålla service och stöd åt de operativa verksamheterna. Koncernens verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Tyngdpunkten i verksamheten finns i sydvästra Skåne, Lund och Lomma, samt Eslöv och Hörby i Ringsjöområdet. Koncernen är även starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten. Antalet kunder uppgår till 298 000 och ca 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Tel: 

046-12 97 70

Fax: 

046-35 60 72

Besöksadress: 

Råbyvägen 37, Lund

Postadress

Kraftringen AB
Box 25
SE-221 00
LUND

Email: 

Visitkort: 

Tf Informationschef
Mia König

Tel: 

046-35 60 13

Mobil: 

072-541 78 50

Fax: 

046-35 60 72

E-post: 

Relaterade Pressreleaser