Länsstyrelsen

Verksamhetsbeskrivning: 

Länsstyrelsen är en statlig kunskapsmyndighet med bred kompetens inom många olika samhällssektorer. Det finns en länsstyrelse i varje län med i stort sett samma uppgifter. Länsstyrelsens främsta uppgift är att samordna olika sektorers intressen i länet och ta till vara länets intressen. Vi ska se till att de nationella mål som beslutas av regering och riksdag får genomslag i länet och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Tel: 

010-225 40 00

Fax: 

090-10 71 00

Besöksadress: 

Storgatan 71 B

Postadress

901 86
UMEÅ

Visitkort: 

Blekinge K
Christer Johansson

Tel: 

0455-870 77

Fax: 

0455-870 01

E-post: 

Dalarna W
Anders Rosén

Tel: 

023-810 04

Fax: 

023-811 44

E-post: 

Gotland I
Lars Bäckman

Tel: 

0498-29 21 08

Fax: 

0498-21 25 90

E-post: 

Gävleborg X
Eva Malmborg

Tel: 

026-17 12 78

Fax: 

026-17 13 05

E-post: 

Halland N
Jessica Lundberg-Blondin

Tel: 

035-13 20 26

Fax: 

035-10 75 48

E-post: 

Jämtland Z
Claes Ahlström

Tel: 

063-14 63 03

Fax: 

063-10 25 90

E-post: 

Jönköping F
Gert Olsson

Tel: 

036-39 50 12

Fax: 

036-71 34 47

E-post: 

Kalmar H
Erik Wangel

Tel: 

0480-821 73

Fax: 

0480-822 75

E-post: 

Kronoberg G
Michael Sundholm

Tel: 

0470-861 39

Fax: 

0470-862 20

E-post: 

Norrbotten BD
Jessica Sandqvist

Tel: 

0920-960 25

Fax: 

0920-22 84 11

E-post: 

Skåne M
Sara Fredström

Tel: 

040-25 26 92

Fax: 

044-25 20 25

E-post: 

Stockholm AB
Marie Månsson

Tel: 

08-785 50 40

Fax: 

08-651 52 95

E-post: 

Södermanland D
Ann Wikström

Tel: 

0155-26 40 11

Fax: 

0155-28 77 21

E-post: 

Uppsala C
Leena Marandi

Tel: 

018-19 53 09

Fax: 

018-19 52 10

E-post: 

Värmland S
Joachim Gustafsson

Tel: 

054-19 72 78

Fax: 

054-19 73 00

E-post: 

Västerbotten AC
Jörgen Boman

Mobil: 

070-669 00 10

Fax: 

090-10 72 00

E-post: 

Västerbotten AC
Lilian Johansson

Mobil: 

072-517 73 70

Fax: 

010-225 42 38

E-post: 

Västerbotten AC
Jonas Mattebo

Mobil: 

073-844 74 74

Fax: 

090-10 72 00

E-post: 

Västernorrland Y
Per Edin

Tel: 

0611-34 93 62

Fax: 

0611-34 93 85

E-post: 

Västmanland U
Ulla Lidhagen

Tel: 

021-19 52 57

Fax: 

021-19 51 40

E-post: 

Västra Götalands län O
Annika Braide

Tel: 

031-60 50 18

Fax: 

031-60 51 90

E-post: 

Örebro T
Ulrika Kjellström

Tel: 

019-19 30 76

Fax: 

019-19 30 20

E-post: 

Östergötland E
Mariethe Larsson

Tel: 

013-19 63 75

E-post: 

Relaterade Pressreleaser