Securitas Sverige AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Securitas är världsledande inom säkerhet. Med mer än 190 000 anställda bedriver Securitas med hjälp av 1 800 platskontor verksamhet i 23 länder med fokus på Europa och USA. Securitaskoncernens totala omsättning är cirka 50 000 MSEK år 2006 och den totala marknadsandelen är 12 procent; 18 procent i Nord- och Sydamerika och 15 procent i Europa.

Tel: 

08-657 70 00

Fax: 

08-657 70 71

Besöksadress: 

Lindhagensplan 70

Postadress

Securitas Sverige AB
Box 12516
SE-102 29
STOCKHOLM

Visitkort: 

Peter Köhler

Tel: 

08-657 70 00

Mobil: 

070-608 99 85

Fax: 

08-657 70 50

E-post: 

Relaterade Pressreleaser