SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB

Verksamhetsbeskrivning: 

I Sverige finns använt bränsle från 30 års drift av svenska kärnkraftverk. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, tar hand om detta bränsle. Vi hanterar också annat radioaktivt avfall från kärnkraftverk, sjukhus, industrier och forskningsinstitutioner. SKB:s verksamhet granskas löpande av svenska tillsynsmyndigheter och av experter världen runt. Vi har i dag ett system i drift som fyller behoven för många år framåt. Det som främst återstår att bygga är en inkapslingsanläggning, i Oskarshamn, och ett slutförvar för det använda kärnbränslet, i Forsmark.

Verkställande Direktör: Christopher Eckerberg

Tel: 

08-459 84 00

Fax: 

08-579 386 10

Besöksadress: 

Blekholmstorget 30

Postadress

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250
SE-101 24
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Presschef
Jimmy Larsson-Hagberg

Tel: 

08-459 84 83

Mobil: 

070-269 91 15

E-post: 

Relaterade Pressreleaser