Specialpedagogiska skolmyndigheten

Verksamhetsbeskrivning: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

Besöksadress: 

Magasinsgatan 11

Postadress

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
SE-871 29
HÄRNÖSAND

Email: 

Visitkort: 

Pressansvarig
Erika Bergman

Tel: 

010-473 50 00

Mobil: 

070 - 577 08 83

E-post: 

Relaterade Pressreleaser