VTI

Verksamhetsbeskrivning: 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med ca 200 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige.

VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Institutet har en bred kompetens inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll.

Våra forskningsuppdrag utförs på uppdragsbasis i en tvärvetenskaplig organisation. Vi utför årligen uppdrag åt cirka 200 olika uppdragsgivare och kunder.

VTI:s huvudkontor finns i Linköping. Lokalkontor i Borlänge, Stockholm och Göteborg.

Tel: 

013-20 40 00

Fax: 

013-14 14 36

Postadress

VTI
Olaus Magnus väg 35
SE-581 95
LINKÖPING

Email: 

Visitkort: 

Kommunikationschef
Helena Sederström

Tel: 

013-20 42 09

Mobil: 

0708-83 27 11

E-post: 

Relaterade Pressreleaser