120 miljoner kronor i utökat stöd för unga hemlösa

#vistårinteut

Regeringen har idag fattat beslut om att dela ut 120 miljoner kronor för att utöka stödet till unga hemlösa. Pengarna delas ut till sex organisationer, bland andra Svenska Röda korset, Stockholms stadsmission, Rädda barnen och Svenska kyrkan. Yrkes- och volontärnätverket gläds åt pengarna och förväntar oss att organisationerna i samverkan med ideella krafter säkerställer boendelösningar för hemlösa unga vuxna, varav många ensamkommande, i hela Sverige. 

Att ha någonstans att bo är ett basalt behov 

Ett av människans grundläggande behov är att kunna känna trygghet och säkerhet. Att försöka lösa den akuta hemlöshet som råder inom gruppen unga vuxna, däribland hundratals ensamkommande unga, är därför oerhört angeläget och akut.

Vi förväntar oss att bidragen till de olika organisationerna går till konkreta boendelösningar i hela Sverige och att bästa möjliga samverkan sker mellan de organisationer som fått bidrag och resten av civilsamhället. Samverkan är en absolut nödvändighet. Många av de föreningar och frivilliga krafter ute i kommunerna som ideellt försöker lösa situationen med boende för ensamkommande går på knäna. Alla kommuner använder heller inte det tillfälliga statliga bidrag som betalats ut för att ensamkommande ska kunna bo kvar i kommunerna, fortsätta sin skolgång och upprätthålla relationer och sammanhang. Det innebär att hemlösheten och otryggheten inom gruppen ökar med oöverblickbara konsekvenser som följd.  

Till Svenska Röda Korset, Stockholms stadsmission, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Göteborgs stadsmission och Skåne stadsmission: ge ensamkommande unga någonstans att bo och ett tryggt sammanhang - inga fler hemlösa unga på våra gator!

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk