#17-09 Företrädesemission i Dividend Sweden AB

Årsstämman den 14 februari 2017 i Dividend Sweden AB (publ) beslutade om att genomföra en företrädesemission av högst 27 102 584  nyemitterade uniträtter av serie A och B.

Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 februari 2017. Första dag för handel med bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är därmed den 21 februari 2017. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 22 februari 2017.

Den som på avstämningsdagen den 22 februari 2017 är registrerad som aktieägare av B-aktie erhåller en (1) uniträtt B för varje innehavd B-aktie.