#18-60 Free2move Holding AB genomför en sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 24 maj 2018 i Free2move Holding AB beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.
Sista dag för handel före sammanläggningen är måndagen den 18 juni 2018. Första dag för handel efter sammanläggningen är tisdagen den 19 juni 2018. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 19 juni 2018 till följd av sammanläggningen.

I samband med ovanstående har villkoren för den utestående teckningsoptionsserien Free2move Holding TO3 (”TO3”) omräknats. De omräknade villkoren innebär