Absolicon årsredovisning 2017

Av styrelsen antagen och reviderad årsredovisning för Absolicon 2017-01-01 till 2017-12-31
Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls måndag 14 maj 2018 klockan 18:30. Vi håller till i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand. Vi bjuder på fika. Anmälan enligt anvisningarna i kallelsen som publicerats i Post och Inrikes tidningar samt som på hemsidan.