AktieTorget: Marknadsmeddelande 36/17 - Information om företrädesemission i Interfox Resources AB

AktieTorget

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Teckningsrätten avskiljs per den </strong><strong>22 februari 2017.</strong></span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av för 3,00 SEK per aktie. (1:8 á 3,00 SEK)</span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">Teckningstiden är den 27 februari 2017 till och med den 17 mars 2017.</span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">Observera att teckningsrätterna inte kommer att handlas på AktieTorget. </span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">Stockholm den 17 februari 2017</span></p>
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via<br /> e-post <a>info@aktietorget.se</a></span></p>