Analysguiden/Equity Research: Många nya samverkansavtal

Vi prognosticerar en EBIT på 34 miljoner kronor för Serneke för kvartal 1/2018 (rapport den 3 maj). Resultatet är lägre än kvartal 1/2017 på 47 miljoner kronor, men då ingick 19 miljoner kronor i extraordinära värdeförändringar.
Serneke lämnar sin rapport för första kvartalet 2018 på torsdagen den 3 maj. Koncernen har offentliggjort sex större vunna byggprojekt under perioden 1 januari - 31 mars 2018 till ett sammanlagt värde av omkring 644 miljoner kronor. Merparten av detta avser byggande av bostäder åt beställare som Magnolia, HSB med flera. Det illustrerar att detta marknadssegment