Anpassning/utprovning av SealWacs Sensor nu långt framme.

SealWacs har tidigare meddelat att bolaget är igång med att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att den fortsatta processen framskridit enligt plan.
SealWacs har sedan slutet av hösten 2017, hos en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle, varit igång med att anpassa sensor och larmsystem till tillverkarens utrustning och processer samt att genomföra utprovning för att få fram relevanta nivåer för godkända och underkända signaler från svetsen. Det är lika