Arjo ingår exklusivt partnerskap med Next Step Dynamics för forskning och utveckling

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har ingått ett exklusivt partnerskap med Next Step Dynamics, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling av banbrytande teknologier för statistiska analysmetoder, för utveckling och försäljning av lösningar för förebyggande vård. Som en del i partnerskapet kommer Arjo spendera 70 Mkr på utveckling av analytiska teknologier för förebyggande vård.

– Partnerskapet ligger väl i linje med vår digitala strategi och ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla nya teknologier som verkligen gör skillnad för såväl