Årsstämma 2018 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

- Utdelning till aktieägarna med 1,70 kr per aktie med den 18 maj 2018 som avstämningsdag.

- Omval av Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg som styrelseledamöter.

- Omval av Olof Persson som styrelseordförande.

- Bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan föreskrift om