Bopol-mingel hos Sveriges Byggindustrier

[image]

Bostadspolitik diskuteras flitigt via #bopol.

Debatter förs ofta kring matbordet, på jobbet, i medier och på Twitter. Mikrobloggen har blivit en naturlig del i kommunikationen och bostadspolitiska frågor diskuteras flitigt på Twitter. Några av de flitigaste debattörerna deltog i minglet hos Sveriges Byggindustrier i Näringslivets Hus i Stockholm under gårdagen.  

Systemhus AB (Publ) var representerade av Anders Blomkvist och Gustav Magnusson.

#bopol når de som är intresserade av bostadsfrågor direkt och under minglet presenterades den senaste statistiken över "