Cinnobers årsredovisning 2017

Cinnobers årsredovisning för 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning, http://www.cinnober.com/financial-reports. Den svenska årsredovisningen ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande. En engelsk översättning är planerad att publiceras kommande vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Backlund 
Head of Corporate Communications
Cinnober Financial Technology AB  
073-403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com  

Om Cinnober Financial Technology 
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för