Coor tecknar nytt och utökat IFM-avtal med Fortum Värme

Coor tecknar nytt avtal med Fortum Värme om leverans av integrerade FM-tjänster. Avtalet omsätter ca 55 MSEK i abonnemangsvolym på årsbasis, vilket innebär en fördubbling av tidigare uppdrag. Avtalet löper under fem år och den nya leveransen startar 1 maj 2018.
Coors uppdrag för Fortum Värme sträcker sig över tre geografiska områden i Stockholm; södra, nordvästra och city där även Fortum Värmes huvudkontor ingår. Leveransen omfattar 450 000 kvm fördelat på fem huvudanläggningar samt ett antal spetsanläggningar och pumpstationer. Coor ansvarar för fastighetsteknisk drift, lokalvård,