Dags att söka feriepraktik 2018

För 20:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) feriepraktik till gymnasieungdomar. Ansökningstiden för 2018 pågår mellan 15 feb och 15 mars.
Feriepraktikens syfte är att göra ungdomar nyfikna på olika yrken och ge unga kunskap om VGR:s verksamheter. Det är också en chans att ge praktikanterna möjligheten att prova på ett yrke, både för att skapa intresse och förhoppningsvis underlätta framtida yrkesval.

Sommaren 2018 erbjuder Västra Götalandsregionen cirka 500 feriepraktikplatser. Feriepraktikplatserna finns i flera av Västra Götalandsregionens verksamheter, flest inom hälso-