DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2017

· Omsättningen uppgick till 1 372 mkr, vilket var 9 % högre än föregående år (1 257 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 110,5 (100,2) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 77,0 (67,0) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 1,16 (1,01) kr.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 (88,6) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

· Omsättningen uppgick till 2 636 mkr, vilket var 10 % högre än föregående år (2 388 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 153,7 (108,3) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 101,9 (62,4)