Fortum i samarbete med Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har utsett Spring by Fortum till svenskt pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager. Projektet syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.
Lösningen skapas genom att aggregera UPS-batteri kapacitet på 0,1 MW i Sverige. Den gör det även möjligt för stora elkunder att snabbt kunna bidra till att balansera frekvensen i elnätet enligt Svenska Kraftnäts behov.

-Serverhallar är särskilt intressanta eftersom dessa är ständigt anslutna till elnätet och utgör en globalt växande andel av elanvändningen. Dessutom är de beroende av en jämn