Fruktansvärt och helt oacceptabelt! Dödsolycka på Atrias fabrik i Borås

- Vi har nåtts av det hemska beskedet att en person omkommit i en arbetsplatsolycka på Atrias fabrik i Borås, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

- Det som har hänt är djupt tragiskt och fruktansvärt. Våra tankar går först och främst till den avlidnes familj, vänner och arbetskamrater. Exakt vad som hänt kan jag inte uttala mig om i nuläget, fortsätter Lindberg, men helt uppenbart visar det på mycket allvarliga säkerhetsbrister på arbetsplatsen.
- Ingen ska behöva mista sitt liv på arbetsplatsen. Det är fullständigt oacceptabelt att vi har sådan bristfällig arbetsmiljö att