Grundargrupp får nästan 30 MSEK för att utveckla nanoplasmonisk plast

Christoph Langhammer, docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola och en av grundarna och samarbetspartner till Insplorion, har erhållit 28 911 914 kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Han leder ett av tio toppforskarlag i Sverige som utvalts inom SSF:s materialvetenskapliga rambidragsprogram. 

Projektet som kallas Plastic Plasmonics syftar till att ta fram en ny typ av material, ett hybrid plasmon-plast material, som kombinerar plasmon-aktiva metallpartiklar och polymerer (plast).

”För att visa potentialen av våra nya material och hur deras