Hälsa och funktion allt viktigare för mjölkkonsumenter visar ny undersökning från Tetra Pak

Dagens hälsomedvetna generation har en stark tro på mjölkens goda egenskaper och hälsosamma egenskaper. Men samtidigt säger de sig sakna tillräckligt stor variation i produktutbud och tillgänglighet. Konsumenterna upplever att för få mejeriföretag utvecklar nya produkter och därmed inte motsvarar den moderna livsstilens förväntningar. Det visar rapporten Tetra Pak Dairy Index som presenteras för åttonde gången.
Undersökningen som nyligen genomförts lyfter fram konsumenternas uppfattning att mejeriföretagen behöver förstärka förtroendet för mjölkens goda sidor, genom att ta fram nya