Handlingsplan för minskat matsvinn

Matsvinnet ska minska. Regeringen gav därför Livsmedelsverket i uppdrag (2017-2019) att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Nu har handlingsplanen presenterats och den innehåller bland annat 42 förslag på åtgärder för att minska matsvinnet.
Arbetet med handlingsplanen inleddes efter den kick-off för nationellt matsvinnsarbete som Näringsdepartementet genomförde tillsammans med Livsmedelverket den 4 oktober 2017.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har under arbetet haft en nära dialog med branschaktörer,