Inbjudan till Eltels presentation av bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Eltel kommer att publicera sin bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 på torsdagen den 22 februari 2017 cirka kl. 08:00 svensk tid. Eltels VD Håkan Kirstein och CFO Petter Traaholt håller en presentation via audiocast på engelska kl. 10:00 svensk tid.
Presentationen kommer att sändas live på www.eltelgroup.com. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer:

· SE: +46 8 56 64 27 00
· FI: +358 9 81 71 04 92
· UK: +44 20 30 08 98 13

Vänligen ring in i god tid och anmäl dig.

Efter presentationen kommer det