Inbjudan till presentation av Swedbanks delårsrapport januari – mars 2018

Tisdagen den 24 april klockan 07.00 publiceras Swedbanks delårsrapport för perioden januari – mars 2018. I samband med detta inbjuds till följande:
Telefonkonferens för investerare och aktieanalytiker 24 april klockan 08.30
Birgitte Bonnesen (vd och koncernchef), Anders Karlsson (koncernfinanschef), Helo Meigas (koncernriskchef) och Gregori Karamouzis (chef för Investor Relations) presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig efteråt.

För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 564