Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 20 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Fredagen den 20 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2018.
Rapporten kommer att presenteras av Anders Danielsson, VD och koncernchef, samt Magnus Persson, vVD och ekonomi- och finansdirektör, på en telefonkonferens kl. 10:00.

Telefonkonferensen kommer att sändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230.

Välkommen!

André Löfgren, Direktör, Investor Relations               

Karolina Cederhage,