Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

Notice of annual general meeting in TerraNet Holding AB
Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund.
The shareholders of TerraNet Holding AB, reg. no. 556707-2128, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 17 May 2018 at 14:00 at conference room Square at Ideon Science Park “Alfa Building”, Scheelevägen 15 in Lund.

Rätt att delta och anmälan
Right to attend and notification