Kommentar med anledning av uppgifter om bud från Intrum till Intesa Sanpaolo

Denna information är   sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra   enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande 2018-04-16 kl. 17.10

Efter rykten i medier bekräftar Intrum Justitia AB (publ) att styrelsen har lämnat ett bindande bud till Intesa Sanpaolo rörande skapande av en gemensam serviceplattform för hantering av förfallna fodringar (NPLs) i Italien.

Budet är avhängigt styrelsegodkännande från Intesa Sanpaolo och innehåller följande:

Sammanfattning

·