Nuevolution har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 14 juni 2018. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nuevolution AB (publ):s (”Nuevolution”) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till torsdagen den 21 juni 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till måndagen den 25 juni 2018.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med såväl oförändrat kortnamn (NUE) som ISIN-kod (