Ny logistisk handbok ska underlätta stadsplaneringen

TransportGruppen

I dag lanserar Svensk Handel och TransportGruppen ”Logistik och förtätning i stadsmiljö” - en citylogistisk handbok. Syftet är att ge konkreta råd för hur kommuner och regioner kan underlätta för godstransporter i tätbebyggd miljö, i takt med den kraftigt ökande urbaniseringen i Sverige.

Svensk Handel och TransportGruppen har tagit fram en handbok som ger konkreta förslag på hur en tätort kan få en fungerande leveranstrafik som är bra för både stadslivet, miljön och medborgarna, samt tillgodoser de krav som de nya konsumtionsmönstren kommer att ställa på kommunerna i framtiden. 

Fler konsumenter väljer att låta den egna bilen stå för att istället köpa varorna på nätet. Det är ett effektivt sätt att lösa den urbana människans transport- och leveransbehov, något som bör främjas. När allt fler åker kollektivt och cyklar väljer de att hämta sina paket på en utlämningsstation nära hemmet, eller rent av få dem hemkörda. Kraven på en effektiv citylogistik växer och för många kommuner innebär detta en jätteutmaning.

- För att den nödvändiga leveranstrafiken ska ske smidigt i våra stadskärnor krävs en framsynt stadsplanering. Då behöver ansvariga politiker och tjänstemän prioritera tillgängligheten också för godset. Våra tio enkla tips på hur man kan göra kommer att hjälpa trafikplanerarna på traven, säger Maria Nygren, näringspolitisk chef på TransportGruppen.

”Logistik och förtätning i stadsmiljö” kommer att skickas ut till landets samtliga kommuner och går även att beställa samt läsa digitalt här.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk