Omställning barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE
Cirka 35 tillsvidareanställda berörs av ett omställningsarbete som genomförs på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna under vårterminen. Samtidigt visar en kartläggning att grundskolan och förskolan behöver anställa cirka 95 lärare, förskollärare med flera.
Syftet med omställningen är att anpassa verksamheterna till budgetförutsättningarna för 2018.

– I vår förvaltning har vi väldigt många duktiga och kompetenta medarbetare och chefer. Tillsammans kommer vi att klara den här omställningen på ett bra sätt, säger Ingrid Sköldmo, förvaltningschef på barn- och