Prova på-dag för att locka kvinnor till bussföraryrket

Bussförarbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov. För att locka fler kvinnor arrangerar Arbetsförmedlingen tillsammans med Nobina, Stadsbussarna och VS & Persson en informationsdag där en tur bakom bussratten ingår.
Branschen har stort rekryteringsbehov till ett yrke där service, trafiksäkerhet och medmänsklighet står i fokus. I dag är omkring var tionde bussförare en kvinna. För att försöka locka fler kvinnor till branschen, som vill kunna spegla samhället, arrangeras en informationsdag.

Dag: torsdag 19 april

Tid: 9.30–15

Plats: Arbetsförmedlingen, Nygatan 36, Gävle och