Rejlers årsredovisning för 2016 är publicerad

Rejlers årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.rejlers.com/se . Årsredovisningen är uppdelat i två delar, en företagspresentation och en årsredovisningsdel.
Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april och kan beställas genom att skicka ditt namn och din adress via e-post till arsredovisning@rejlers.se. Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på www.rejlers.com i början av maj.

För ytterligare information kontakta:
Lisa Rejler; Investor relations & CSR-chef, tel.070-399 08 06, e-post: lisa.