Rejlers företrädesemission kraftigt övertecknad

Resultatet för Rejlers ABs (publ), (”Rejlers” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 31 mars 2017, visar att 498 000 aktier av serie A, motsvarande 99,50 procent av de erbjudna aktierna av serie A, och 4 595 620 aktier av serie B, motsvarande cirka 98,45 procent av aktierna av serie B, tecknades med stöd av teckningsrätter. Detta innebär att totalt cirka 98,55 procent av företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 808 564 aktier av serie B mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter.