Rejlers offentliggör villkor för företrädesemission

Rejlers AB (publ) (”Bolaget” eller ”Rejlers”) offentliggjorde den 9 februari 2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 13 mars 2017, genomföra en nyemission om cirka 200 miljoner kronor för att accelerera det pågående omställningsarbetet och därmed stärka Bolagets finansiella ställning samt operationella flexibilitet. Idag offentliggör Rejlers styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE