Rumänska civilrättskämpar frågar ut partierna på Järvaveckan

Rumänska aktivister och akademiker ska fråga de politiska partierna under Järvaveckan om vad de gör för romerna. Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) arrangerar mötena och aktivisternas vistelse i Sverige.
- Arbetet för romers rätt, inte minst i Rumänien, handlar om att stärka gruppens självkänsla och skapa möjligheter för dem att ta kontroll över sina egna liv, säger Gelu Duminica, generaldirektör för den rumänska civilrättsorganisationen Impreuna, "Tillsammans".

Inte minst menar han att det är viktigt att stärka den uppväxande generationens självförtroende och hjälpa dem att