Tetra Pak ser ökad efterfrågan på mjölk globalt och förändrade konsumtionsmönster på etablerade marknader

För första gången någonsin kommer efterfrågan på mjölk i världen att vara större än utbudet. Det visar rapporten Tetra Pak Dairy Index, som publiceras i dag. Den globala konsumtionen av mejeriprodukter förväntas öka med 36 % mellan 2014 och 2024, främst drivet av befolkningstillväxten och förbättrad levnadsstandard i Afrika, Asien och Latinamerika. Samtidigt förändras konsumtionsmönstren av mejeriprodukter i mogna marknader som Europa och USA till följd av förändrad livsstil och ökat hälsofokus.
LUND (1 oktober 2014) Nya studier från Tetra Pak förutspår ökad global mjölkkonsumtion och en