Utredning för sim- och badanläggningar i Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har valt att ta ett helhetsgrepp över de kommunala baden och utarbeta en strategi för dessa och de investeringar i badanläggningar, som kan behöva göras inom en rimlig framtid. Ett utredningsförslag för en sådan strategi
med sikte mot 2033 har nu tagits fram av Sundsvalls kommun med hjälp av ett utredningsföretag. 

.
De befintliga anläggningar som berörs av utredningen är Alnöbadet, Matforshallen, Njurundahallen och Stödehuset samt de båda utomhusbaden Malandsbadet och Nackstabadet. De båda förstnämnda baden samt Malandsbadet upprätthåller inte nog hög fysisk standard.